Ko smo mi?

Naša priča

Vrtić Zamak je privatna predškolska ustanova verifikovana od strane Ministarstva prosvete, usmerena ka pružanju nege i podršci pri obrazovanju i vaspitanju dece od jaslica do predškolskog uzrasta.

Sve što radimo u vrtiću Zamak orijentisano je ka sveobuhvatnom razvoju mališana od najranijeg detinjstva. To postižemo putem našeg dinamičnog programa za predškolsko obrazovanje, koji sprovodi kvalifikovano osoblje zajedno sa stručnim saradnicima(pedijatar, logoped, psiholog, prof.engleskog jezika, prof.fizičkog vaspitanja i mnogi drugi) ,vodeći pri tom računa da potrebe svakog pojedinačnog deteta budu ispunjene. Veliku pažnju poklanjamo i kvalitetu sredine u kojoj deca borave,stoga je vaspitno-obrazovni rad sa decom organozovan u savremeno opremljenim prostorijama, ne preko 200m2, brojnim igrovnim i didaktičkim materijalima. Takođe, za potrebe dece uređen je i prilagođen njihovim potrebama prostor na otvorenom(dvorište)

Važno nam je da deca rade zajedno jedni sa drugima kao i sa vaspitačima i razmenjuju iskustva koja im omogućavaju da postanu jake ličnosti i da vole sebe i druge.

Neke od naših

Aktivnosti

U okviru ostalih aktivnosti Vaša deca će imati prilike da razvijaju i kreativne sposobnosti kroz naše programe plesa, glume kao i da nastave pravilan razvoj kroz naš program „Školica engleskog“ , ”Školica plesa” i još mnoge druge aktivnosti koji sprovodimo u saradnji sa stručnim saradnicima.

Časovi Crtanja

U okviru ove radionice za decu, mališani imaju priliku da se upoznaju sa osnovama crtanja i slikanja, na način koji je prilagođen njima. Ove kreativne radionice za decu im pomažu da razvijaju maštu, kreativnost i talenat.

Montisori Program

“Cilj obrazovanja deteta u ranom detinjstvu ne bi trebalo da bude zatrpavanje dece činjenicama iz unapred određenog programa učenja, nego da se probudi i neguje detetova prirodna želja za učenjem.” – Maria Montessori

Časovi Engleskog

Najmlađi polaznici obuke, koji imaju između tri i pet godina će se tokom učenja engleskog jezika upoznati sa osnovnim pojmovima koje poznaju i na maternjem jeziku, te će kroz igru, crtanje i pevanje još bolje da ih nauče.

Takođe želimo da naglasimo da se najbolja saradnja postiže dobrom komunikacijom i time podstičemo roditelje da budu u kontaktu sa nama, da učestvuju, donose predloge i daju ideje kako bi deci pružili najbolje moguće iskustvo tokom njihovog obrazovanja. Dođite u “Vrtić Zamak”, na mesto gde deca srećno odrastaju.